Labour Welfare Board
தமிழ்நாடு அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள் நலவாரியம்
Tamil Nadu Unorganised Workers Welfare Board
Labour Welfare Board
Board & Nature of Work / வாரியத்தின் பெயர்கள் மற்றும் அவற்றின் கீழ் வரும் தொழில்கள்

PWTL - Construction of public parks, walking tracks and landscaping./பொது பூங்கா, நடைபாதை போன்ற கட்டுமானம் மற்றும் இயற்கை நிலை காட்சி அமைத்தல்

BEND - Fitter including bar bender/பிட்டர் உட்பட கம்பி வளைப்பவர்

PMBR - Plumber for road pipe work/சாலை குழுாய் பதிப்பு பணி

ELCT - Electrician/எலக்ட்ரிஷியன்

MECH - Mechanic/மெக்கானிக்

WELL - Well sinker/கிணறு தோண்டுபவர்

HDMZ - Head mazdoor/தலைமை கூலியாள்

MZDR - Mazdoor/கூலியாள்

SPRY - Sprayman or mixerman (road surfacing)/தௌிப்பவர் மற்றும் கலப்பவர் (தார் ஜல்லி)

WELD - Welder/வெல்டர்

PACK - Wooden or stone packer/மரம் அல்லது கல் வெட்டுபவர்

MXDR - Mixer driver/மிக்ஸர் டிரைவர்

SILT - Well diver for removing silt/கிணற்றில் தூர் எடுப்பவர்

HAMR - Hammer man/கருமான் (சம்மட்டி ஆள்)

THAT - Thatcher/கூரை வேய்பவர்

FFSM - Installation and repair of fire fighting systems/தீயணைப்பு கருவிகளை பொறுத்துதல் மற்றும் பழுதுபார்த்தல்

MSTY - Maistry/மேஸ்திரி

COHE - Installation and repair of cooling and heating systems/குளிரூட்டுதல் மற்றும் சூடுபடுத்துதல் கருவிகளை பொருத்துதல் மற்றும் பழுதுபார்த்தல்

BLAK - Blacksmith/கருமான் கொள்ளன்

LIES - Installation of lifts and escalators/மின் தூக்கி மற்றும் மின்படி பொருத்துதல்

SAWR - Sawer/மரம் அறுப்பவர்

SGDS - Installation of security gates and devices/பாதுகாப்பு கதவுகள் மற்றும் கருவிகள் பொருத்துதல்

CAUK - Caulker/சந்துகள் அடைத்து நீர் உட்புகாமல் செய்பவர்

IGWD - Fabrication and installation of iron / metal grills, windows and doors/இரும்பு மற்றும் உ‌‌லோக கிராதி, ஜன்னல், கதவுகள் புனைத்து கட்டுதல் மற்றும் பொருத்துதல்

MIXR - Mixer (including concrete mixer operator)/கான்கிரீட் கலப்பவர்

WHVS - Construction of water harvesting structures/நீர் எடுக்கும் கட்டமைப்பு தொடர்பான கட்டுமானம்

PUMP - Pump operator/பம்ப் ஆபரேட்டர்

CFCP - Interior work including carpeting, false ceiling, lighting and plaster of paris/கார்பெட்‌‌டிங், பொய்கூரை, விளக்கு அமைத்தல், ‌மேற்பூச்சுதல் தொடர்பான உள்ளலங்காரம்.

ROLR - Roller driver/ரோலர் டிரைவர்

CGGP - Cutting, glazing and installation of glass panels/கண்ணா‌‌டி வெட்டுதல், இழைத்தல் மற்றும் கண்ணா‌டி பேனல்கள் பொருத்துதல்

KALS - Kalasis or Sarang engaged in heavy engineering construction like heavy machinery, bridge work etc./கலாசிஸ்

EESP - Installation of energy efficient equipment like solar panels/சோலார் பேனல் போன்ற மின் மிகை சாதனங்கள் பொருத்துதல்

WATH - Watchman/காவலாளி

MOKN - Installation of modular units for use in places such as kitchens/சமையல் கூடம் போன்ற இடங்களில் நவீன அறைகலன் அமைத்தல்

MSIC - Mosaic polisher/மொசைக் பாலிஞு் செய்பவர்

PFCM - Making and installation of pre-fabricated concrete modules/முன் புனைத்து அமைக்கப்பட்ட கான்கிரீட் பொருட்கள் பொருத்தல்

TUNL - Tunnel worker/சுரங்க வழி தோண்டுபவர்

SPGC - Construction of sports and recreation facilities including swimming pools, golf courses/கோல்ப் மைதானம், நீச்சல் குளம் உட்பட்ட விளையாட்டு மற்றும் பொழுதுபோக்கு அரங்குகளை கட்டுதல்

MRBL - Marble/kadapa stone worker/சலவைக்கல் தொழில் செய்பவர்

ESRS - Construction or erection of signage, road furniture, bus shelters / depots / stands and signalling systems/கல் பெயர் பலகை, தெரு அரைகலன்கள், பேருந்து நிழற்கூரை, பணிமனைகள், நிறுத்தங்கள் மற்றும் அறிவிப்பு ‌போன்ற கட்டுமானம் மற்றும் நிறுத்துதல்

ROAD - Road worker/சாலை செப்பனிடுதல்

ROFN - Construction of rotaries and installation of fountains/‌ரோட்டரி மற்றும் செயற்கை நீரூற்று போன்ற கட்டுமானம்

ROCK - Rock breaker and quarry worker/கல் உடைப்பவர்

ERTH - Earth worker connected with construction work/மண் வேலை செய்பவர்

LIME - Worker engaged in processing lime/சுண்ணாம்பு பதப்படுத்துவோர்

SEAE - Worker engaged in anti sea erosion work/கடல் அரிப்பு தடுப்பு பணியில் ஈடுபடும் வேலையாள்

STON - Stone cutter or breaker or stone crusher/கல் உடைப்பவர் (அ) கல் வெட்டுபவர் (அ) கல் பொடிப்பவர்

OTHR - Any other category of workers who are actually engaged in the employment of construction or maintenance of dams, bridges, roads, or in any building operation./எல்லாவிதமான கட்டுமானப் பணிகளையும் அல்லது அணை, பாலம,் சாலை போன்றவற்றின பராமரிப்பு பணிகளையும் செய்யும் தொழுிலாளர்கள்

MSON - Mason or brick layer/கொத்தனார் (அ ) செங்கல் அடுக்குபவர்

CARP - Carpenter/தச்சர்

BRIK - Brick manufactory other than the brick manufactory under the factories act,1948 (central act 63 of 1948)/தொழிற்சாலைசட்டதின்கீழ் வராத செங்கல் சூளை தொழிலாளர்கள்

PNTR - Painter or varnisher/பெயின்டர் மற்றும் வார்னிஞு் பூசுபவர்

PNDL - Employment in Construction of Pandals/பந்தல் கட்டுமானம்

DEMN - Demolition worker engaged in dams, bridges, roads or any other building./Demolition worker engaged in dams, bridges, roads or any other building.

WOWO - Wood Working Units/மர வேலைகள்

FOPR - Collection of Forest Produce/வனப்பொருள் சேகரித்தல்

CYRE - Cycle Repairing/சைக்கிள் ரிப்போ்

CIGR - Cigar Manufacture/சுருட்டுத் தயாரித்தல்

CASH - Cashewnut Industry/முந்திரி தொழுிற்சாலைகளில் பணிபுரிதல்

VIPH - Video & Photography/வீடியோ மற்றும் புகைப்பட øளிப்பதிவு

CYCL - Driving Cycle Rickshaws/சைக்கிள் ரிக்ஷா ஓட்டும் தொழில்

SDLT - Sound & Light Service/øலி øளி அமைப்புத் தொழில்

ENGR - Engineering Works/பொறியியல் தொழில்

ELSR - Repair & Sevicing of Electronic Goods & Equipments/எலக்ட்ரானிக் பழுதுபார்த்தல்

WASI - Warping and Sizing /வார்த்து வடித்தல்

FOTG - FoldingTextiles Goods/துணி மடித்தல்

GUNI - Gunny Industry/சாக்கு தைத்தல்

INCS - Incense sticks manufactory/அகர்பத்தி

LPGC - Distribution of Liquid Petroleum Gas Cylinders /சமையல் வாயு சிலிண்டர்கள் விநியோகித்தல்

NIBG - Nib making/பேனா எழுதுமுனை தயாரித்தல்

FORD - Flour Mills, Oil Mills, Dhall Mills and Rice Mills/மாவுமில், ஆயில் மில், அரிசி மில்களில் பணிபுரிதல்

PRPR - Printing Presses/அச்சு மற்றும் பிரிண்டிங்

PASS - Private Security Services/தனியார் பாதுகாவல்

PLID - Plastic Industries/பிளாஸ்டிக் தொழில்

RAPI - Rag-picking/குப்பைகள் கழிவு பொருள் சேகரித்தல்

LULC - /கடைகள் நிறுவனங்களில் சுமை ஏற்றுதல்

LULT - /பொதுத்துறை வாகனத்தில் சுமை ஏற்றுதல்

LULF - /உணவு சேமிப்பு கிடங்கில் தானியங்களை கையாளுதல் வகை பிரித்தல்

SALT - Salt pans/உப்பளங்களில் வேலை செய்தல்

BOAT - Boat working/படகு தயாரிக்கும் தொழில்

TODY - Toddy tapping/கள் இறக்கும் தொழில்

TMBR - Timber industry/மரம் அறுவை

COIR - Coir industry/கயிறு தயாரித்தல்

SAGO - Sago Industry/ஜவ்வரிசி தயாரித்தல்

APLM - Appalam Manufactory/அப்பளம் தயாரி்த்தல்

SYGM - Synthetic Gem Cutting/சிந்தெடிக் ஜெம் கட்டிங் தொழில்

BLDY - Bleaching and Dyeing/சாயப்பட்டறை தொழில்

SRCE - Sericulture/பட்டுப்புழு வளர்த்தல்

BKCD - BullockCart Driving/மாட்டு வண்டி

TINC - Tin Containers Manufactory/தகர அமைப்பான்கள் தயாரித்தல்

COPL - Coconut Peeling /தேங்காய் உரித்தல்

TOUR - Employment in tourism related works/சுற்றுலா சார்ந்த தொழில்

GIGW - Online based GIG works/இணையம் சார்ந்த கிக் தொழில்கள்

LAWA - Laundries and Washing Clothes/சலவை துணி துவைத்தல்

HRBP - Hair Dressing and Beauty Parlour /முடி திருத்துதல் மற்றும் அழகு நிலையங்களில் பணிபுரிதல்

TAIL - Tailoring/தையல்

VEMA - Vessels Manufactory/பாத்திரங்கள் தயாரித்தல்

SCLP - Sculpture/சிற்ப வேலை செய்தல்

HAND - Handicraft/கைவினைத் தொழில்

NEET - Neera Tapping/பதனீர் தயாரித்தல்

TREE - Tree Climbing/மரம் ஏறும் தொழில்

HHSW - Handlooms and hand - looms silk weaving/கைத்தறி மற்றும் கைத்தறி பட்டு நெசவுத் தொழில்

TALE - Tanneries and leather manufacture factory/தோல் பதனிடுதல்

FLGM - Footwear and leather goods manufactory/காலணி மற்றும் தோள் பொருட்கள்

ARTS - Artists/ஓவியம் வரைதல்

GSAM - Gold and Silver Manufacture Factory/தங்க வௌ்ளி ஆபரணம் தயாரித்தல்

POWO - Pottery Works/மண்பாண்டம்

DOME - Domestic Work/வீட்டு வேலைகள்

PRLI - Powerloom weaving workers/விசைத்தறி தொழில்

STVE - Streeet Vending/தெரு வியாபாரம்

SOES - Shops and establishments/கடைகள் மற்றும் நிறுவனங்களில் பணிபுரிதல்

CATR - Catering Establishments/உணவு நிறுவனங்கள்

COOK - Cooking Food/சமையல் வேலை

AUWO - Automobile Workshop/ஆட்டோ மொபைல் ஷாப்

AUTO - Driving Auto rickshaws and taxi/ஆட்டோ ஓட்டுனர் டாக்சி ஓட்டு்னர்

MAFW - Fire and Match Works/பட்டாசு மற்றும் தீப்பெட்டி தொழில்

Server 1 || 2023. All Rights Reserved.